1

Saluton. Mi priserĉis la signifojn de tiuj ĉi du verboj, sed ŝajnas al mi ke ili estas tutsamaj kaj tutegalaj. Ĉu?

1 Answer 1

4

Mallonge por la demandinto:

La verbo porti ankaŭ signifas porti sur si do normale oni povas senzorge pritrakti ilin kiel sinonimojn, se temas pri vestaĵoj.

Pli detale, en aliaj okazoj:

Surhavi estas io fakta, ne nepre longdaŭra, kiu povas okazi kun aŭ sen partopreno de la surhavanto. Porti povas subkomprenigi penon, daŭron volon, movon... Ekzemple:

Jesuo portis krucon
Jesuo surhavis krucon (la signifo estas tute alia)

Eĉ ĉe vestaĵoj tiu nuanco povas malhelpeti tujan komprenon:

1. Li surhavas pezan vintran jakon
2. Li portas pezan vintran jakon

En la dua frazo oni ne certas ĉu temas pri subteno (li portas ĝin al la lavmaŝino aŭ al la ŝranko) aŭ pri surhavo (li havas sur si ĉar malvarmegas).

2
  • Jes, ne estas tiom simpla. Verŝajne pro denaska lingva influo mi ĉiam asocias "porti" kun "porti en mano". Ofte mi asocias "surhavi" kun "nia domo surhavas tegmenton", tute ne kun vestaĵoj. Tial mi devigis min mem parkerigi, ke "surhavi" ankaŭ signifas "surhavi iu vestaĵon". May 11, 2020 at 8:23
  • Dankegon pro via instrua respondo, Sinjor' Trápani.
    – Qàtrè
    May 12, 2020 at 11:50

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.