5

What is a good translation for the word “router”? I've heard the word “enkursigilo” before, but I don't fully understand why this word translates to “router”.

5
 • 3
  I want to comment on this "enkursigilo". This word comes from Bertin, who made a list of computer terminology in 1985. It derives from an other word from Bertin which is "kurso", which means "route". (You can check this word in Komputeko). I find this very confusing and evitinda. "Kurso" already has a meaning which is a course for teaching something, not a route/channel for data. Creating a new word for this would be more adequate. I find it sad that people are using this word without thinking about it, just because it appears in Komputeko.
  – Vanege
  Oct 13, 2016 at 20:06
 • If you want to be very informal about it, how about "retaĵo"? Oct 13, 2016 at 20:22
 • 1
  I agree "enkursigilo" is a terrible translation. I recommend something like "retdisigilo". I think once we come to a solution we need to approach Komputeko about this.
  – Evildea
  Oct 13, 2016 at 21:28
 • @Evildea Vikipedio has "ret-alirilo" as well. Why invent even more new forms? 😉 Oct 14, 2016 at 6:14
 • Datengvidilo, bitgvidmaŝino, bitdirektilo, datenaspergilo... Oct 14, 2016 at 9:38

4 Answers 4

7

I've heard the word “enkursigilo” before, but I don't fully understand why this word translates to “router”.

„kurso” laŭ PIV estas i.a. „Vojlinio, uzata aŭ intencata, por regule kunigi du punktojn”.

Tiu signifo „vojo” ne estis donita al la vorto „kurso” de Bertin, kiel iu ĉi-supre sugestas, sed de Zamenhof mem. Jen kelkaj frazoj liaj: la poŝtaĵoj estas specigitaj laŭ la germanaj kursoj; la kursoj, kiuj iras al Bremen; la oficistoj devas scii al kiu poŝta kurso ĝi (letero) apartenas; la kurso de aŭtobuso, de kurier-aviadilo, de ŝiplinio.

Analogie oni parolas pri la kurso de datenoj.

En mia profesia esperantista vivo ni uzis nur la vorton „enkursigilo” en la oficejo. Estus al mi strange post tiom da jaroj subite elekti novan formon.

2
 • 1
  Mi opinias same kiel Paŭlo.
  – Bertilo
  Oct 14, 2016 at 7:48
 • enkursigi = _Zorgi ke sendaĵo iru laŭ konvena kurso._[ReVo] Do ("route" = "kurso") jam pli klara per difino de la verbo.
  – Joop Eggen
  Jan 17, 2022 at 21:43
3

Since enkursigilo is used by the dictionaries, I'd take a wild guess that that is the official word. Reta Vortaro also has kursilo whereas Vikipedio has ret-alirilo.

The explanation in Reta Vortaro is this: "En komputila reto, aranĝaĵo ricevanta mesaĝojn (pakaĵojn), kaj plusendanta ilin al la celata komputilo per preferinda vojo (kurso)."

In English, I guess I'd translate that to "tool, to bring things on their way". (with way understood as "kurso"). Komputeko, Reta Vortaro

1

The word I tend to use is disvojilo. My experience in practice is that people understand it easily in context, unlike enkursigilo.

2
 • 4
  Se vi volus uzi tian terminon, devus temi pri „disvojigilo”, ĉu ne? „voji” ja estas netransivita verbo. Oct 14, 2016 at 5:53
 • mi vidas ĝin kiel ilo kiu okupiĝas pri disaj vojoj ;)
  – LaPingvino
  Oct 16, 2016 at 14:47
0

Vortaro por komputada leksikono en la reto: enkursigilo http://bertilow.com/div/komputada_leksikono/

2
 • Bonege! Sed vi ne respondis la demandon. Estus pli bone ankaŭ inkluzivi la ĝustan vorton de la demando, laŭ la ligita vortaro. Oct 14, 2016 at 6:25
 • Positiva pri tiu respondo estas ke Komputada Leksikono estas delonge establita, kaj multaj terminoj retroviĝas ReVo.
  – Joop Eggen
  Jan 17, 2022 at 21:38

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.